Maui Jim Sunglasses

HANA BAY

R2,475.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

KA’A POINT

R2,920.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

KAWIKA

R3,260.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

KEANAE

R2,475.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

KOHALA

R2,920.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

KOKO HEAD

R3,260.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

LEGENDS

R2,920.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

LEIA

R3,260.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

PANIOLO

R2,920.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

SNAPBACK

R2,475.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

STILLWATER

R3,590.00 Inc. VAT

Maui Jim Sunglasses

TAIL SLIDE

R2,690.00 Inc. VAT